Sturnus – Naturfoto, tillämpad ekologi & publik verksamhet

Naturfoto – Nature Photographs

STURNUS bedriver verksamhet inom ämnesområdena naturfotografering, tillämpad ekologi och publik verksamhet med inriktning på guidningar, föredrag, kurser och studiecirklar. Kontakta gärna P-G Bentz för ytterligare information – pgb@sturnus.se.